Profil

Læge Helle Kingo Jensen
Indehaver af praksis pr. 1. juli 2014.
Speciale i almen medicin 1993.
Arbejdet som praktiserende læge siden 1993.
1998-2014 praktiserende læge i Marstal på Ærø, kompagniskabspraksis.