COVID-19-vaccination

FRA REGION SJÆLLAND

 

Sundhedsstyrelsen har fastlagt følgende prioriteret rækkefølge for vaccinationerne:

 1. Personer som bor i plejebolig med videre.
 2. Personer med alder på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.
 3. Personer med alder på 85 år og over.
 4. Personer
  – med ​tilstande og sygdomme
  – med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
  – med aktuel sygehuskontakt eller henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering, nærmere defineret efter Sundhedsstyrelsens rammer. ​​
 5. Udvalgte pårørende til personer med helt særlig øget risiko for et alvorligt forløb, eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 6. Personale i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 7. Personer med alderen 80-84 år.
 8. Personer med alderen 75-79 år.
 9. Personer med alderen 65-74 år.
 10. Personer med alderen under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, udvalgt for eksempel efter alder.

Der arbejdes stadig på planlægningen af vaccinationerne. Så snart organiseringen er godkendt, vil det blive meldt ud offentligt.
Hold øje med din e-Boks, eller postkasse, hvis du er digitalt fritaget.

Mere information om COVID-19 vacciner

Har du brug for mere information om COVID-19 vaccination, kan du læse mere på disse links:

Du kan også ringe til Region Sjællands Corona Callcenter, hvis du har spørgsmål om COVID-19.
Tlf. 7020 4222

 

LÆGEVAGTEN BESVARER IKKE SPØRGSMÅL OM COVID-19-VACCINATIONER.

RING KUN, HVIS DU ER AKUT SYG