Coronavirus – COVID-19

CORONAVIRUS – FORHOLDSREGLER: 

INGEN PATIENTER MED SYMPTOMER PÅ LUFTVEJSINFEKTION (ONDT I HALSEN, HOSTE, FEBER, EVENTUELT OGSÅ MUSKELØMHED) MÅ MØDE OP I KONSULTATIONEN 

Langt de fleste vil opleve nedenstående forløb, som vil være ovre i løbet af 4-6 dage. 

Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen (ca. 80 %) af de smittede = syg i eget hjem Patienter, både børn og voksne, der vurderes at have lette symptomer, kan blive hjemme, indtil de er symptomfri. Mange patienter med symptomer forenelige med COVID‐19, særligt børn og de yngre og i forvejen raske, vil kun udvikle lette symptomer på sygdom. De skal blive i eget hjem, indtil de er uden symptomer og dermed smittefri. Derudover skal de:
– minimere social kontakt med personer uden for husstanden
– holde god håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemme 
– sørge for daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler
– hvis der er fælles toilet og bad i husstanden: den smittede gør rent efter sig selv 
Vask helst på min. 80 °C eller alternativt 60 °C.

Hvis du pludselig eller hurtigt får det værre – stigende temperatur, åndenød, almen svækkelse – SKAL DU RINGE til konsultationen, 5638 1002, eller uden for åbningstiden til Lægevagten, tlf. 7015 0700, så det kan afgøres, om du skal vurderes på et sygehus. Denne fremgangsmåde gælder både børn og voksne.

Risikopatienter er ældre og kronisk syge, herunder hjertepatienter, diabetespatienter, patienter med lungesygdom, herunder KOL, kronisk nyresyge, patienter med svækket muskelkraft, således nedsat hostekraft, svært overvægtige, gravide i 2. og 3. trimester. Herudover patienter med blodsygdomme, organtransplanterede, cancerpatienter i stråle- eller kemoterapi, patienter i behandling med biologiske lægemidler (tarmsygdomme og gigt) samt patienter med kronisk immundefekt.